KERNBACH LOGO
TOPENÍ
VODA
ODPADY
REVIZE
KOTELNY
JÁDROVÉ VRTÁNÍ
PROJEKČNÍ PRÁCE TZB

Při realizaci našich potrubních rozvodů zajišťujeme požární utěsnění prostupů systémem PROMAT.